Baronie van Dorst

Caakjes bij de koffie van Bernadette die jarig was geweest
genoeg aanwijzigingen
Lokale kunstuiting
Eindelijk een bankje voor Chris
In de verte staan een modernistische duiventil
modder en water en tegenliggers
Deze route is uitgewist of het is de bedoeling
Iemand heeft hier zijn bril vergeten. Helmut markeert de vindplaats
Dit was vroeger een natuurbad en nu weer gewoon natuur
Hier was de route onderbroken door een wildhek
met nog meer onderbrekingen