Tlupt - Ameland 2022


Ameland

Het eiland bestond in de 17e eeuw uit drie kleinere eilanden (og(h)en), die zelf hoofdzakelijk bestonden uit duincomplexen met bijbehorende mieden (hooilanden) en een enkel akkercomplex:

Aan zuidzijde lagen drie slenken die het eiland binnendrongen en de aanvoerroutes vormden voor het scheepverkeer: het Schuitegat bij Hollum, de Ballumersloot bij Ballum en de grote Slenk bij Nes. De laatste twee vormden tevens de scheiding tussen de drie eilanden.

Luister naar "Natuurdocumentaire" van Nico Oudshoorn

Nuttige websites

VVV Ameland
Amelander musea
Amelander natuurcentrum

Onze wandelingen


Toon de route in Grote kaart of download de track.