U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2005 » Blerick - Steyl

Wandelen door de Maascorridor

De groenste stadswandeling van Europa.

Afstand ca. 12 km

varkens.jpgDeze wandelroute is 12 km lang en is aangegeven met een rode markering op muren en hekken en via rode wandelroutepaaltjes.De start is bij Botanische Tuin Jochumhof in Steyl (bij Tegelen). U komt op de aangegeven wandelroute door vanuit de ingang van de Jochumhof meteen naar rechts langs de Maas te gaan lopen. U komt zo langs het veer. Door de veerstoep over te steken en onderlangs de kloostermuur te gaan lopen komt u op de rode Maascorridor-wandelroute.Vanwege de grote grazers (Galloway-runderen) in het terrein kunnen honden op deze wandeling niet mee. De wilde runderen beschouwen honden als wolven en zullen hun kudde ertegen verdedigen.De grote grazers worden als wild beschouwd, dus niet aaien, niet voederen nooit tussen de kudde doorlopen en voldoende afstand houden.Mochten de Galloway-runderen op het pad blijven staan ga dan in een boogje er omheen door de begroeiing heen. U hoeft in dit natuurgebied niet op de paden te blijven. In de wandelroutebeschrijving staan diverse teksten die uitleg geven bij verschillende interessante plekken in het gebied.

De Maas centraal

blerick.jpgDe Maas is de levensader van de stad. Ze heeft het landschap sinds oudsher gebouwd en gevormd. Zo oud als het landschap is, is de menselijke geschiedenis niet. Maar de verschillende namen in het terrein geven aan dat wij ons hier al lang thuis voelen. Wat te denken van de Napoleonsbaan, of refererend aan nog oudere tijden de Romeinenweg en de Legioenweg.De opbouw van het landschap gaat zo langzaam dat we er weinig van zien of merken. Het meest tastbaar is het als de rivier tijdens een hoogwater te keer gaat en haar weg wil banen op plekken waar wij dat liever niet hebben. Waar mogelijk krijgt de rivier tegenwoordig weer de ruimte en de kans om haar oevers zelf vorm te geven. Hier ontstaan de mooiste natuurgebieden met nevengeulen, honderden plantensoorten en vele vogels. Midden in de stad is hiermee de laatste jaren een wandel- en natuurgebied van formaat ontstaan. Het gebied verbindt de kernen van Venlo, Blerick, Hout-Blerick, Baarlo, Tegelen en het kloosterdorp Steyl met elkaar. De wandelroute mag met recht de groenste stadswandeling van Europa genoemd worden.

Steyl

Dit startpunt van de wandeling was ooit het eindpunt van de bevaarbare Maas en daardoor de verst vooruitgeschoven handelspost. Hierdoor groeide Steyl uit tot een belangrijk overslagstation. Mergel, kalk en steenkool uit België werden hier op het schip geladen in ruil voor zout en vis uit Holland, bestemd voor het zuiden. Na de komst van een spoorwegverbinding verloor Steyl deze functie. Maar in 1875 werd het wakker geschud door een hele nieuwe ontwikkeling. In dat jaar vestigde zich hier een Duitse Priester, Arnold Janssen, die was verjaagd uit Duitsland waar het in die tijd verboden was om in kloosterorden samen te leven. Hij stichtte een compleet kloosterdorp waar drie congregaties nu nog steeds hun domicilie hebben.Als u bij het veer van de route afwijkt kunt u genieten van het vele moois in Steyl. Op straat heeft u grote kans een missiezuster te ontmoeten. Deze nonnen, ook wel de blauwe zusters genoemd, hebben meestal een lang werkzaam leven achter de rug in een van de uithoeken van de wereld. De roze zusters, ook wel slotzusters genoemd, hebben hun gehele leven aan het kloosterleven binnen de kloostermuren gewijd.Het kloosterdorp en de tuinen zijn een bezienswaardigheid.Het graf van de heilig verklaarde Arnold Janssen is ondergebracht in de benedenkerk van het Missiehuis en vormt een bedevaartsoord.Tevens kunt u het zeer bijzondere missiemuseum bezoeken of de Botanische tuin, het levenswerk van pater Jochum. Ook het Limburgs Schutterijmuseum treft u in Steyl aan. Onder leiding van de VVV of het missiemuseum kunt u later misschien eens een rondwandeling maken door de uitgestrekte kloostertuinen en de grotten van Steyl, of de afgelegen begraafplaats bezichtigen

Maasveld

schip.jpgDe wandeling voert eerst over de oostelijke Maasoever.Onderlangs de kloostermuren komt u via een pad langs de Maas uit in het natuurgebied Maasveld. Tussen de moderne nieuwbouwwijk en de Maas treft u hier, evenals straks op de westelijke oever, een kudde Galloway-runderen aan. De kudde leeft het hele jaar door in het gebied en zorgt al grazend voor de ontwikkeling van een gevarieerd landschap. Ter hoogte van de zuiderbrug ziet u een monumentale schoorsteen, overblijfsel van de fameuze Tegelse keramische industrie.Via de Oude Bemden, het met schapen beheerde park aan de Gelissensingel, bereikt u het centrum van Venlo. De Maas: Van 30 naar 3 miljoen liter per seconde…Afhankelijk van de hoeveelheid neerslag varieert de Maas van rustig voortkabbelend in droge tijden tot een woest kolkende massa water na uitbundige regenval in de Ardennen en noord Frankrijk.Op de stadsbrug heeft u stroomafwaarts een goed zicht op het natuurgebied de Raaiweiden.In de komende jaren wordt hier een kleine nevengeul aangelegd. Hierdoor is er meer ruimte voor de Maas tijdens hoogwater. Resultaat is veiliger wonen en een spectaculair waterrijk natuurgebied in de stad.Via de stadsbrug komt u op de westzijde van het Maasdal.

Balkon van Blerick

De route leidt zuidwaarts, via het Maasoeverpark Blerick. U komt over het net geopende 'Balkon van Blerick', met fraai aangelegde terrassen waar mensen lekker van de Maas kunnen genieten.Volg de oever van de Maas richting de Zuiderbrug. Bij deze brug ligt een oud eiland, de Blericker Nak. Door rivieringrepen dreigde dit voormalige eiland te verdwijnen onder een laag klei. De gemeente heeft daarom in 2003 de geul in ere hersteld. Tijdens hoogwater stroomt de geul mee. Na hoogwaters ligt hier een vochtige laagte waar tal van planten en dieren, met name vogels, van profiteren.Onder vogelliefhebbers is de Romeinenweerd vermaard. Hier zijn in de loop der jaren 200 verschillende soorten vogels waargenomen waaronder bijzonderheden als de ijsvogel, de buidelmees, het woudaapje en het porseleinhoen. Eén van de vogels die dankzij de Romeinenweerd weer terug is langs de Maas is de blauwborst. Dit kleine vogeltje is opvallend én niet al te moeilijk te vinden. Goed kijken tussen het riet en de jonge wilgen.

Springbeek

Zo'n 800 meter stroomopwaarts van de Zuiderbrug passeert u de Springbeek. De laatste 200 meter van deze beek loopt door een bedding die de Maas 10.000 jaar geleden nog volgde. Meer stroomopwaarts loopt deze beek zelfs door een nog oudere maasarm. Toen de Maas haar huidige loop koos, veranderde de oude rivierbocht in een moerassige beekbedding, geflankeerd door opgestoven en later dichtbeboste duinen en zandruggen. De naam Hout-Blerick verwijst nog naar deze uitgestrekte bossen.

De Berckt

Langs het stelsel van plassen, poelen en geulen van de Romeinenweerd volgt u de Maas stroomopwaarts richting Baarlo. Aan de rechterhand ligt, achter de muren, kasteel De Berckt. Het kasteel is nog steeds omgeven door een slotgracht, welke altijd water bevat.

Stuwen en nevengeulen

De route vervolgend komt u bij restaurant het Mouthuys. Iets zuidelijker dan de wandelroute (bij Belfeld) ligt een stuw in de Maas. Zonder stuwen zou, wegens gebrek aan diepgang stroomopwaarts, scheepvaart naar België en Frankrijk vanaf hier niet meer mogelijk zijn. Door de diverse stuwen veranderde de Maas echter in een diepe rivier met stilstaand water. Planten en dieren die afhankelijk waren van stroming, zoals de zalm, verdwenen uit de Maas. Onder andere bij deze stuw in Belfeld/Baarlo wordt een stuwpasserende nevengeul aangelegd. In deze geulen mag een beperkte hoeveelheid Maaswater vrij om de stuw heen stromen, waarbij vissen de kleine hoogteverschillen kunnen overbruggen. Vele planten en dieren kunnen met de komst van deze geulen weer terugkeren in de Maas.Bij het Mouthuys steekt u met de pont de Maas weer over en komt, eventueel door Steyl heenlopend, weer bij de Jochumhof uit.

Het Limburgs Landschap hoopt dat u een plezierige wandeling heeft gehad.