U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2006 » Hageven - Plateaux(B)

Het Hageven en de Plateaux

Deze wandeling is gemaakt door Josephine en Rik in het voorjaar van 2006.

hageven.jpg

Vanuit de vogel-kijk-hut zie je zelfs af en toe een witte reiger

Het Hageven ligt op de overgang van droge zandgronden naar het vochtige beekdal van de Dommel. Samen met het Belgische natuurgebied Hageven vormt het één geheel. De Plateaux heeft een afwisselend landschap, met bos, heide, vloeiweiden en landbouwgrond. In het vochtige Hageven liggen moeras-sen, rietvelden, broekbossen en poelen. Plateaux Hageven staat in Nederland o.a. bekend om het voorkomen van de vrij zeldzame bandheidelibel en kempense heidelibel. Door de brede zwarte banden die over de vleugels lopen is de bandheidelibel niet te verwarren met andere heidelibellen. Door de zeer verschillende landschappen in het gebied, kom je hier ook betreft planten, vlinders en vogels een afwisselende hoeveelheid aan leuke soorten tegen. Op de natte hei kom je soorten als zonnedauw en klokjesgentiaan tegen. In het Hageven liggen moerassen met allerlei rietvogels als blauwborst en de roerdomp. Ook de waterral kun je hier horen roepen. Ook liggen er mooie vennen in het gebied, zoals het Klotven. Hier groeien planten als moeraswolfsklauw, oeverkruid, galigaan en moerashertshooi.

De bloeiwijze van de hazelaar is 1 huizig, 2 slachtig, dat wil zeggen er zijn mannelijke en vrouwelijke bloemen, maar beide in de zelfde plant. Bij de hazelaar zijn de vrouwelijke bloemen klein en bladknopvor­mig, fel rood als ze bloeien. De mannelijke bloeivorm zijn de katjes, tot 6 cm lang. Al vroeg vormen ze een (bedrieglijke) voorbode van de lente, want ze verschijnen ver voor de bladeren. Op het hoogte punt van de bloei vormen ze grote wolken stuifmeel, dat op de stamper van de vrouwelijke bloem de aanzet vormt voor de vrucht: de hazelnoot. Deze noten zijn meestal pas in oktober eetbaar.

In het gebied leven veel verschillende vogels, zoals de ijsvogel, kramsvogel, koperwiek en verschillende ganzen en eenden. Het bos bestaat nu voornamelijk uit grove dennen die zijn aangeplant in de tweede helft van de 19e eeuw. Op de grens met België worden enkele percelen bos gekapt voor heide. Andere heideveldjes mogen juist dichtgroeien met bos. Door in het naaldbos open plekken te maken, gaan daar weer loofbomen groeien. Verschillende zoogdieren, zoals de eekhoorn, konijnen, hazen en reeën kunt u zien in dit gebied.

De vloeiweiden op de Plateaux werden in de 19e eeuw aangelegd om de grond geschikt te maken voor hooiwinning. Het hooi was nodig als voer voor de paarden. Toen begin 20e eeuw de handel in paardenhooi afnam, zijn hier veel oude vloeiweiden beplant met populieren voor de luciferindustrie.

De Dommel

Ten zuiden van het plaatsje Peer ontspringt de Dommel. Deze beek stroomt noordwaarts naar Den Bosch en passeert de grens in het natuurgebied. Het beekdal van de Dommel is een afwisselend landschap, waarvan een deel cultuurgrond is. In het natuurgebied Hageven-Plateaux komen vooral nattere gebieden voor.

Josephine en ik maakten deze wandeling op een zonnige dag in februari 2006. Het meest bijzondere was een bonte specht, die zonder schroom op kijkafstand in het weiland liep te foerageren. Een witte reiger hadden we ook sinds jaar en dag niet meer gezien. Route: vanaf de schuur van natuurmonumenten( tegenover het BP tankstation) de rode route in zuidelijke richting. Deze gaat over in de paarse route. Langs de vennen over het knuppelpad terug via paars en rood naar de parkeerplaats in iets meer dan 1,5 uur.