U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2006 » De swalm in Swalmen

De Swalm en landgoed Hillenraedt(13,18 en 22 km)

Over de N-271 door Swalmen rijden en uw voertuig nabij hectometerpaal 53.7 parkeren. Of lijn 30 (Roermond-Venray nemen en uitstappen in Swalmen nabij halte Swalmdal; richting Venlo en voorbij hectometerpaal 53.7 lopen.

swalmen1.JPGDe Swalm, een sfeervol kronkelende beek, vindt haar oorsprong op het tussen de Maas en Rijn gelegen hoogterras, dat de waterscheiding vormt tussen deze twee rivieren. Het hoogterras dat tot zo'n kleine zeventig meter hoogte reikt, wordt door de Swalm ter hoogte van de grens in een breed, gemiddeld 30 meter lager gelegen beekdal van oost naar west doorkliefd. De route volgt langdurig de loop van de uitbundig meanderende beek waarbij de uitzichten over het beekdal voortdurend wisselen. De paden van het Nederlandse deel van de Swalm zijn druk betreden; het Duitse deel van het beekdal dat u na het restaurant bereikt, is rustiger en sprak ons meer aan. Langdurig volgt u de beek over een laan; alle gelegenheid om eens te speuren naar in de beek schuilgaande serpeling, blankvoorn of brasem; blauwe reiger, ijsvogel, wielewaal, vink, grote bonte specht en wilde eend kunt u ook tegenkomen. Heeft u meer interesse in de vegetatie, dan kunt u zich verlustigen aan de in de belendende moerasachtige natten voorkomende zwarte els, zachte berk, veenmos en gagel met pijpenstrootje.

swalmen3.JPGNa enkele kilometers verlaat de route de Swalm en bent u op weg naar de rand van het hoogterras, waarbij het pad geleidelijk klimt. Naarmate u stijgt wint de zaldlaag aan dikte en wijken de leemlagen terug de ondergrond in; geleidelijk wordt de bodem dan ook tevens droger, zodat u over een afstand van nog geen zeshonderd meter de vegetatie en de daarmee gepaard gaande fauna compleet ziet veranderen; langs het pad staan informatiepanelen die u hierover meer dan uitgebreid informeren! Langs de steile, door de Maas ingeslepen rand van het hoogteras zet u tenslotte langs weilanden en akkers en over lanen koers naar het Landgoed van Kasteel Hillenraedt. Het loofbos wordt doorkliefd door lanen met dikke Amerikaanse eiken, die u tot bij de ingang van het kasteel brengen, een Frans lustslot uit de 18-de eeuw. Helaas is het slot niet toegankelijk, zodat u het zult moeten stellen met een blik van veraf op de grachten en het kasteel, op de hoeken waarvan een viertal torens prijken die een bijzonder leuke, gehelmde of peperbusachtige bekroning hebben

route

Alle routes

swalmen2.JPGHet weggetje tegenover huisnummer 9 inslaan, de Koel, en na 50 m L over het pad met bord Voetpad. Bij verhard weggetje R en direct voor het brugje L. Na 500 m op 4-sprong in bos met borden Voetpad R; op volgende viersprong L (1) (Echter hier R en RD en u heeft bij het brugje een mooi uitzicht) 50 m na huis Groenewoud R; volg de groen paaltjes. Bij grasland haaks L; het pad komt direct langs de Swalm te lopen en gaat er weer vanaf; 50 m hierna niet R naar de Swalm toe (wel een mooi uitzicht overigens) maar met de bocht mee naar links Op 3-spr. met rood paaltje en er direct achter een vijver R, rechts langs de vijver; op de 3-spr. achter de vijver met de bocht mee naar rechts. 25 m vóór een weg pad R inslaan; op T-spl. voor de beek L; op de weg R (2). Einde van het volgen van de groene paaltjes. Na een brug op 4-spr. met onder andere straatnaambordje De Lanck L. Na 800 m komt u bij een weggetje (3)

Route van 13 km

R. De weg maakt een hoek naar rechts, maar u gaat RD over het pad. Bij bosrand R over het pad dat direct langs het bos loopt. Na 1700 m passeert u grenspaal 411 (8).

Route van 18 of 22 km

L. Bij voorrangsweg R over fietspad. Na het café eerste pad schuin R, voor een fietsbord. Het pad lijkt niet door te lopen, maar het loopt na 50 m echt door! Na 700 m over dit pad komt u terug op de voorrangsweg en gaat R. Direct na een huis R, Kamerickshof; brugje over en eerste pad L, bij een informatiebordje (4); volg de groene paaltjes. Op 3-spr. bij ven en met paaltje met nummer 2 met de bocht mee naar links. Na 1 km komt u op een T-spl. met informatiebordje en bankje (5). Einde van het volgen van de groene paaltjes

Route van 22 km

L. volg de blauwe paaltjes. Bij Swalm R. Na 1 km tweede pad R, bij een bordje Fietsroute en een infopaneel; op 3-spr. met informatiebordje RD. U passeert een uitkijktoren; op T-spl. R. Eerste pad schuin R, op een 3-spr. met fietsroutebordje; op 4-spr. (6) RD over weggetje. Einde van het volgen van de blauwe paaltjes.

Route van 18 en 22 km

Na 800 m op einde weg, met fietsbordjes, R over pad. Het pad maakt een haakse bocht naar links en u volgt het pad links van het weiland. Na 700 m bij fietsroutebordjes scherp R (7), richting A 12. Na 2400 m passeert u grenspaal 411 (8).fall-impud.JPG

Alle routes

50 m hierna schuin R; eerste pad R, een pad met rozerood paaltje, en na 100 m haaks L. Op T-spl. R (9) en na 700 m op T-spl. met schuur opnieuw R; volg het weiland links van u. Een sluis over, het weiland verder volgen tot het einde bij een rood-witte slagboom. Daar RD en na 20 m op 4-spr. opnieuw RD, een pad met rood en blauw paaltje. Er volgen een bocht naar links, rechts en links; in de tweede linkse bocht niet naar links maar RD en na 20 m, vlak voor het veldje, R Op bosrand L over breder pad. Bij weg L (10), Boukoul in en eerste pad scherp R, Boukoul weer uit. Op 3-spr. schuin L; eerste pad R; 30 m na een bocht op 3-spr. niet R maar RD. Op schuine T-spl. L en eerste pad schuin R, langs een slagboom (11). Na 800 m op vierde 4-spr. RD en 30 m hierna bij verbodsbordje R. Op 3-spr. met bocht mee naar links, langs een kruis en bij weg RD, de Hillenraederlaan (12). Direct na huis, tegenover de toegang naar kasteel Hillenraedt, R. Na 500 m bij weg met school L, tweede weg R, de Schoolstraat enop einde Schoolstraat bij voorrangsweg R en RD terug naar beginpunt.