U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2009 » Hageven plateaux(B-NL)

Het Hageven ligt op de overgang van droge zandgronden naar het vochtige beekdal van de Dommel. Samen met het Belgische natuurgebied Hageven vormt het één geheel. De Plateaux heeft een afwisselend landschap, met bos, heide, vloeiweiden en landbouwgrond. In het vochtige Hageven liggen moerassen, rietvelden, broekbossen en poelen. Plateaux Hageven staat in Nederland o.a. bekend om het voorkomen van de vrij zeldzame bandheidelibel en kempense heidelibel. Door de brede zwarte banden die over de vleugels lopen is de bandheidelibel niet te verwarren met andere heidelibellen.


Toon de route in Grote kaart of download de track.

Door de zeer verschillende landschappen in het gebied, kom je hier ook betreft planten, vlinders en vogels een afwisselende hoeveelheid aan leuke soorten tegen. Op de natte hei kom je soorten als zonnedauw en klokjesgentiaan tegen. In het Hageven liggen moerassen met allerlei rietvogels als blauwborst en de roerdomp. Ook de waterral kun je hier horen roepen. Ook liggen er mooie vennen in het gebied, zoals het Klotven. Hier groeien planten als moeraswolfsklauw, oeverkruid, galigaan en moerashertshooi.

In het gebied leven veel verschillende vogels, zoals de ijsvogel, kramsvogel, koperwiek en verschillende ganzen en eenden. Het bos bestaat nu voornamelijk uit grove dennen die zijn aangeplant in de tweede helft van de 19e eeuw. Op de grens met België worden enkele percelen bos gekapt voor heide. Andere heideveldjes mogen juist dichtgroeien met bos. Door in het naaldbos open plekken te maken, gaan daar weer loofbomen groeien. Verschillende zoogdieren, zoals de eekhoorn, konijnen, hazen en reeën kunt u zien in dit gebied.

De vloeiweiden op de Plateaux werden in de 19e eeuw aangelegd om de grond geschikt te maken voor hooiwinning. Het hooi was nodig als voer voor de paarden. Toen begin 20e eeuw de handel in paardenhooi afnam, zijn hier veel oude vloeiweiden beplant met populieren voor de luciferindustrie.

De Dommel
Ten zuiden van het plaatsje Peer ontspringt de Dommel. Deze beek stroomt noordwaarts naar Den Bosch en passeert de grens in het natuurgebied. Het beekdal van de Dommel is een afwisselend landschap, waarvan een deel cultuurgrond is. In het natuurgebied Hageven-Plateaux komen vooral nattere gebieden voor.