U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2011 » Riel, de regte heide

De groep was waarlijk compleet toen we in Riel op het dorpsplein aan de koffie stonden. De lepeltjes voor de koffie lagen nog in Oss maar het was droog en nog wat koud. Het werd een mooie route over de regte heide met weinig asfalt met zwermen mountainbikers, die ons overigens vriendelijk een 'goeie morgen' toewierpen. Een mooie gelegenheid om mijn nieuwe schoenen in te lopen. Een bijzonder mooie wandeling uit het boekje "Wandelen Midden Brabant" (nr 13 wandeling 13).

De Regte Heide, ongeveer 250 ha groot, kent een afwisseling van droge en natte heide. Op de natte heide groeien planten als zonnedauw, klokjesgentiaan en beenbreek. De bedreigde vlinders heideblauwtje en gentiaanblauwtje fladderen hier nog rond. Broedvogels van de heide die opvallen door hun hoge aantallen zijn wulp, roodborsttapuit, boompieper, boomleeuwerik en veldleeuwerik. Over een lengte van 3 km grenst de heide aan het beekdal van de Oude Leij, ‘Riels Laag’ geheten. Door stuwing en verondieping is het Riels Laag het hele jaar door nat, wat steltlopers en moerasvogels lokt: zomertaling, slobeend, grutto en kievit broeden er. Centraal op de heide liggen zes grafheuvels uit de Midden-Bronstijd (1700-1000 vóór Christus), een ander ‘monument’ wordt gevormd door een zevental moerascipressen van circa 200 jaar oud.( zie ook brabants landschap)


Toon de route in Grote kaart of download de track.

Nog meer wandelingen in Riel 


Klik hier voor een vergroting
Geen lepeltje voor in de koffie
Klik hier voor een vergroting
Op het dorpsplein in Riel
Klik hier voor een vergroting
Onder de indruk van de dame van de volle grond
Klik hier voor een vergroting
De regte heide in Riel
Klik hier voor een vergroting
Pas geknipt en...geverfd
Klik hier voor een vergroting
Eens was de heide vele malen groter dan nu.
Klik hier voor een vergroting
Bij de vogelkijkhut halverwege
Klik hier voor een vergroting
De termosjes van provinciebrabant.be
Klik hier voor een vergroting
Hoofddoeken en neusdoeken
Klik hier voor een vergroting
Langs de hogere heide ligt een laag vennengebied
Klik hier voor een vergroting
De bok keert zijn concurrent de rug toe
Klik hier voor een vergroting
De denker op de regte heide
Klik hier voor een vergroting
Het laatste stukje gaat over het asfalt