U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2006 » Landgoed de hamert

Landgoed de Hamert

dehamert1.JPGTussen Wellerlooi en Arcen ligt Landgoed de Hamert, 908 ha groot. Dit gebied tussen Maas en Duitse grens, omvat een breed scala aan landschapstypen: de Maasweiden, droge loof- en naaldbossen, heidevelden, vennen, hoogveen, akkers en het snelstromende Geldernsch-Nierskanaal met zijn beekbegeleidende vochtige bos. Het landgoed maakt deel uit van het Nationaal Park de Maasduinen. De eerste sporen van bewoning op de Hamert, (grafheuvels) dateren van ca 2000 jaar voor Christus. Een grote, hoog en centraal in het natuurgebied gelegen grafheuvel, het zogenaamde "Vorstengraf", stamt uit deze periode. In 1992 heeft de grafheuvel, waarschijnlijk de grootste in Nederland, een restauratie ondergaan. Langs de Maas ligt een smalle zone grasland (Stalberg.) Afhankelijke van hoogteligging en grondsoort komen hier verschillende vegetaties tot Sinds enkele jaren worden de stroomdalgraslanden en het aangrenzende bos in het deelgebied de Stalberg begraasd door een kleine kudde Galloways, die het gehele jaar in het gebied verblijft. Het bos op landgoed de Hamert staat grotendeels op, tijdens de laatste ijstijd opgestoven, Maasduinen. De bodem is zeer arm aan voedingsstoffen, waardoor hier weinig planten kunnen leven. Nu bestaat het bos vooral uit aangeplante grove dennen. dehamert2.JPGCentraal op de Hamert ligt een grote oppervlakte heide met enkele verspreide bomen en boomgroepjes. In de open terreindelen liggen verscheidene vennen: het meest westelijke, het Westmeerven, en oostelijk hiervan het zomers vaak droogstaande Heerenven. In de omgeving van beide vennen zijn eind jaren '90 regelmatig plagwerkzaamheden uitgevoerd om de grazige vegetatie te veranderen in een vochtige heidevegetatie. In het zuidelijk deel van de Hamert ligt, ingesloten door een hoge rug van stuifduinen, het Pikmeeuwenwater. Hier komt een restant van vroeger in Nederland veel voorkomend hoogveen voor. Ten zuiden van de Twistedenerweg maakt het landschap een veel weelderiger indruk. Op de relatief voedselrijke en vochtige gronden langs het Geldernsch-Nierskanaal, een rond 1770 gegraven kanaal dat water uit Duitse landbouwgebieden afvoert naar de Maas, staan grote zomereiken en zwarte elzen.

Bereikbaarheid en recreatiemogelijkheden

De Hamert is bereikbaar met buslijn 83 (Venlo-Nijmegen) met goede uitstapmogelijkheden ter hoogte van hostellerie de Hamert en in Wellerlooi. Het is een uitstekend gebied voor extensieve recreatie. Het gebied is op paden vrij toegankelijk voor wandelaars. Er is een invaliden wandelroute uitgezet die vertrekt vanaf het pannenkoekenhuis. Enkele schuilhutten kunnen dienen als rustplaats tijdens de wandeling. Aan de zuidzijde van het Westmeerven bevindt zich een vogelobservatiehut. Meerdere wandelroutes lopen door het heide- en bosgebied vertrekkend vanaf het Pannenkoekenhuis aan deTwistedenerweg of langs de Paaldijk in Wellerlooi. Door het gebied loopt tevens een doorgaande ruiterroute.

 


Klik hier voor een vergroting
voorzicht de N271 oversteken
Klik hier voor een vergroting
een route loopt een stukje langs de maas
Klik hier voor een vergroting
Bert is niet bang
Klik hier voor een vergroting
Zijn dit galloway runderen of schotse hooglanders
Klik hier voor een vergroting
de bevers worden geholpen
Klik hier voor een vergroting
de grote stille heide
Klik hier voor een vergroting
de grote stille heide
Klik hier voor een vergroting
gevallen door de woeste stroom van het kanaal
Klik hier voor een vergroting
mooie plek is dat zeker wel
Klik hier voor een vergroting
josephine
Klik hier voor een vergroting
katjes aan de bomen en 'skon' mos op de 'bom'
Klik hier voor een vergroting
heksenboter geloof ik, of is het iets anders
Klik hier voor een vergroting
Je Staat goed bij het Limburgs Landschap
Klik hier voor een vergroting
Bij wies thuis