U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2005 » Altweerterheide

Laurabossen bij de altweerterheide

zie ook ingrids travellog

Dit grove-dennenbos is rond 1900 aangeplant door exploitanten van de Lauramijnen in Zuid-Limburg. Het hout werd gebruikt om de mijngangen te stutten. Natuurmonumenten vormt het voormalige productiebos geleidelijk om tot een gevarieerd eiken-berkenbos.

Kruisbek

Sinds de sluiting van de Lauramijnen in 1964 is het beheer van de Laurabossen erop gericht zowel de natuurwaarden als de recreatieve waarden van het bos te vergroten. Er werden verschillende wandelpaden aangelegd. Door hier en daar naaldbomen weg te halen, ontstond ruimte voor eik, berk en lijsterbes en werd het bos gevarieerder. Een bijzondere vogelsoort die voorkomt in de Laurabossen is de kruisbek. Andere broedvogels zijn groene specht, kleine bonte specht, ransuil, bosuil en verschillende soorten roofvogels.

Recreatie

Natuurmonumenten beheert de Laurabossen sinds 1996 in samenwerking met Defensie. Er zijn wandel-, fiets-, ruiter- en ATB-routes uitgezet die aansluiten op routes buiten het gebied.

Heide

Het bos is aangelegd op een heideontginning. De heuvels in het gebied zijn ooit ontstaan door zandverstuivingen. Van de heide zijn wat restanten over waar struikheide wordt afgewisseld door pijpenstrootje, bochtige smele en braam. Onlangs is in overleg met Defensie besloten Schotse hooglanders in te zetten om vergrassing van de heide tegen te gaan. Door begrazing in de bossen zorgen de runderen hier voor afwisseling in de vegetatie. Daarnaast zijn in het bos open plekken gecreëerd waar heidevegetaties tot ontwikkeling kunnen komen.