U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2004 » Megen - Oyen

Megen - Oijen - Macharen - Maasbommel

Deze wandeling staat beschreven als wandeling 1 in de Wandelgids voor Oost Brabant uitgave STAP VOOR STAP, Nijmegen

De Ooijense Brouwerij

Logo Den BrouwerOp een sfeervolle locatie in het zicht van de Maas ligt aan de Oijense Bovendijk, Speciaalbierbrouwerij Oijen.

Hier, precies op de grens van de kerkdorpen Oijen en Macharen is in een voormalige koeienstal een ambachtelijke bierbrouwerij met proeflokaal ontstaan. Er wordt hier nog op de traditionele ambachtelijke wijze, dus volgens oude receptuur en zonder onnatuurlijke toevoegingen van geur-kleur- en smaakstoffen gebrouwen.

Megen, wat geschiedenis

Megen ligt zeven kilometer benoorden Oss, in de oksel van de Maas die het plaatsje tot de jaren dertig aan drie kanten omspoelde. Een vesting, die al in 1357 stadsrechten kreeg en die versterkt was met muren, grachten en vier poorten. In de oorlogswoelingen tussen de Nederlanden en de Spanjaarden werd Megen in 1581 door brand grootdeels verwoest. Ook het kasteel van de graaf van Megen werd in de as gelegd. De vesting werd niet herbouwd, de huizen wel. Het middeleeuwse stratenpatroon bleef daarbij gehandhaafd. De Gevangentoren was de enige trouwe wachter die nog aan vroeger herinnerde.

Het stadje behoorde met omliggende dorpen tot het graafschap Megen. Het bijzondere van de graven van Megen was dat ze geheel soeverein en onafhankelijk waren. Hun gebied behoorde niet tot Gelre of tot Brabant, de edellieden hadden geen verantwoordelijkheid af te leggen aan de Staten-Generaal of buitenlandse mogendheden. Het was als het ware een staat binnen de staat, een enclave waarin de graaf zowel de bestuurlijke als de rechterlijke macht bekleedde.

Kronieken.

25 december 1820.Politiek gezien worden de inwoners van Graafschap Megen veelvuldig getest op hun gemoedsrust. Tot 1806 behoorde het Graafschap tot het departement Dommel van Bataafs Brabant. Op 14 mei 1810 werden Haren en Macharen samengevoegd, en Teefelen bij Oyen en Scheych (Achterschayk) bij Oss. Megen wordt zelfstandig. Op 1 juli 1810 werden deze plaatsen ingelijfd door Frankrijk tot 2 dec 1813. Na afloop van het Weens congres in 1814 werd het Graafschap toebedeeld aan Nederland. Thans hehoren Megen, Macharen en Haren tot de gemeente Oss.


JEUGDLIEKE
Zwanenbùrg maakt wat smaakt
dun Hèrtog knoejt màr raak
èn dun Orgunnon drààit òn pis
nèt zòlang dàt meediecijnù is
dun Wattùjòt wèèft af èn òn
zoew eest ovùral wà gùddòn
Uit :"Vur erpel èn pap" door Gerard Ulijn, 1977

 

Rondwandeling

We beginngen deze korte rondwandeling met de SkyLine van Megen. Dit zie je als je vanuit het oosten (Haren, Dieden of Demen) over de dijk, langs de oude Maas, komt aanrijden.
Geen wolkenkrabbers, geen schoorstenen of bouwkranen. Wat dan wel?
Aan de linkerkant zijn de wieken van de molen Desiree te zien. Ongeveer in het midden is de hoofdkerk van Megen te zien, de St. Servatius kerk. Wat verder naar rechts met het torentje zie je het Franciscanenklooster van Megen. Deze gebouwen komen dadelijk nog een keertje langs, maar dan wel wat groter.

Wanneer we verder over de dijk wandelen, komen we de "Gevangen Toren" tegen. Dit is nog één van de twee torens die samen de poort naar Megen vormden. Van zijn broertje (of zusje) is echter niets meer over. Het is het laatste stukje dat herinnert aan de vesting die Megen vroeger was. Bovenop is nog een ooievaarsnest te zien. Vroeger broedde er regelmatig een ooievaarspaartje. Nu vliegen ze er nog wel omheen, maar daarna ook weer voorbij.

De Koolmarkt

Vanaf hier kunnen we ook al het Franciscanenklooster zien. We kijken hier tegen de achterkant aan, waar de kloostertuinen liggen. Aan de voorkant in de Kloosterstraat is de ingang, en tegelijk de ingang naar de tweede kerk van Megen. Vlak daarnaast is een kapelletje met daarin het Heilig Bruurke van Megen Hier komen mensen om hun gebeden op briefjes aan hem aan te bieden.

Weer wat verder over de dijk en we komen bij het "lul-benkske". Vanaf hier, onder de enorme boom, kijken we over de Koolmarkt, waar we links en rechts twee van de oudste straten van Megen inkijken: de Kloosterstraat en de Dr. Baptist straat.

In de Kloosterstraat, links, zien we inderdaad het Franciscanenklooster, van de volgers van Franciscus van Assisi. We dalen de dijk af, de Kloosterstraat in. Tegenover her klooster vinden we Acropolis, vroeger het Gymnasium van Megen dat geleid werd door de paters. Nu wordt het gebruikt voor allerlei activiteiten door verschillende verenigingen van Megen.

We lopen iets verder en slaan rechtsaf. We komen dan op het Graaf de Brimeu plein met een standbeeld van de Graaf.Aan dit plein ligt ook een gebouw dat voor de samenvoeging met Oss het gemeentehuis van Megen was. Nu wordt het bebruikt door de dorpsraad en voor kunstexposities, iedere zondag en maandag van 2 tot 5 uur. Vlak ernaast is de kazerne van de vrijwillige brandweer van Megen.

De Zusters Clarissen zijn de volgelingen van Clara, een volgelinge van Franciscus van Assisi.

Ook dit klooster heeft zijn eigen kloostertuinen binnen de grachten. De zusters Clarissen hebben een hosti bakkerij, waarmee ze diverse kerken van hosti"s voorzien. De gracht wordt in de winter een soort ijsbaan, met onder de brug een eeuwig wak.

uit http://www.megen.info