U bent hier  » Wandelen met Tlupt » 2006 » Olland - Kasteren

De Olland wandeling (VVV de meijerij - 12km)

Op zondag 19 maart dronken we onze eerste koffie en thee in Kasteren bij café Het Groene Woud. Hier was de lente al begonnen. Daar vandaan liepen we noordwaards en dan rechtsaf het prachtige gebied van de Geelders in. Dit natte bos is al relatief oud en zeer gevarieerd. Dwars door het bos tot we iets zuidelijker weer bij "het duitse lijntje kwamen". Het landschap was hier meer open en enigzins door de ruilverkaveling aangetast.

kruiwagen-klein.jpg

Onderweg veel opgehokte kippen en echte brabantse trekpaarden in de middagzon. De lammetjes waren als eerste al in de wei. In een cirkel liep de route rond het dorp om dan langs de Dommel weer naar het beginpunt terug te keren. Terugkeren was iets te veel gezegd; Om één of andere reden werden we door de Dommel of door de gids(?) gedwongen een grotere bocht te maken via de buitenwijken van Liempde naar Kasteren en dan langs de spoorlijn gezellig maar redelijk moe terug naar "het café" voor trappist, palm en andere dranken. De bediening in het café was zoals het omringende land. Wat zanderig en boers maar met goei spul op tafel en portemonné-vriendelijk. Om nog eens over te doen.

( vertrekpunt: café Het Groene Woud, Kasterensestraat 23, 5298 NV te Liempde)

liempde-boxtel.gif

Geschiedenis van de streek

Tussen St. Oedenrode en Boxtel loopt een ongekanaliseerd stuk van de Dommel. Zo langzamerhand is het een uitzondering in Brabant een beek of rivier te vinden die nog in haar natuurlijke bedding door het land slingert. Om de waterafvoer te versnellen - wateroverlast kwam geregeld voor - en het rivieronderhoud te vereenvoudigen werden in de laatste decennia de meeste watertjes rechtgetrokken. Hun fraaie begroeiing verdween tegelijkertijd onder de bulldozers en de graafmachines. De Dommel heeft het behoud van een deel van haar kronkels merkwaardigerwijs te danken aan wateroverlast. In de negentiende eeuw ging men in België, aan de bovenloop, grond ontginnen. Er werden sloten gegraven om het land droog te leggen.

Het overtollige water werd op de Dommel geloosd, die dat niet verwerken kon. Hier en daar verbeterde men toen de waterafvoer door bochten af te snijden. Tussen St. Oedenrode en Boxtel heeft men de rivier en de afgesneden bochten daarna praktisch met, rust gelaten. Omdat ook de ruilverkaveling nog niet heeft toegeslagen heeft het Dommeldal ter hoogte van Liempde nog een indruk van het Brabantse landschap zoals dat er honderd jaar geleden uitzag - de veemesterijen moet je dan wel wegdenken.

Direct langs de rivier ligt een tamelijk open gebied waar weilanden en akkers, die op de hogere plekken liggen, elkaar afwisselen. Hier en daar bomenrijen en bosperceeltjes. Op de hoge plekken ontstonden de eerste nederzettingen. De oorsprong van Liempde, bijvoorbeeld, moet bij een buurtschap met de veelzeggende naam "Berg" gezocht worden. Het achttiende-eeuwse raadshuisje van Liempde, nu het hart van het dorp, lag aanvankelijk nog midden in de velden, op de plaats waar de wegen vanuit de verschillende buurtschappen elkaar kruisten. Opvallend is, hoe de weg bij Hezelaar met de boerderijen precies de grens tussen bouwland en laagliggend grasland volgt.
bert-klein.jpgEen deel van de boerderijen in deze streek ligt in groepjes bij elkaar. De oorsprong daarvan is te zoeken in de vele kleine landgoederen die in het Dommeldal lagen, en die bestuurd werden vanuit een meestal zeer bescheiden "herenhuis", waaromheen wat bijgebouwen stonden. Het "Goot Duifhuis" bij Casteren geeft een idee hoe de maatschappelijke bovenlaag in deze streek leefde. De duiventoren ernaast, goed zichtbaar vanaf de weg naar Casteren, was ook een teken van welstand. Nog. in de zeventiende eeuw was het hier voor mensen die geen grond bezaten verboden duiven te houden. Voor die duivenhouderij waren overigens praktische redenen: het vlees werd gegeten, de mest was niet alleen goed voor het land, maar ook bruikbaar als brandstof.


Klik hier voor een vergroting
café het groene woud in Kasteren
Klik hier voor een vergroting
de Geelders is een moerasgebied
Klik hier voor een vergroting
We gaan weer de goeie kant op
Klik hier voor een vergroting
zoek het visje
Klik hier voor een vergroting
de lente komt er aan
Klik hier voor een vergroting
kamertjes in het insectenhotel